بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

ویدیو های آموزشی

علائم گرسنگی و سیری نوزاد

تغذیه کودک

آموزش احیای قلبی (CPR)

سکته قلبی و احیای قلبی

پاک کردن گوش

گوش پاک کن...آری یا نه؟

دیابت نوع یک چیست؟

دیابت نوع یک و راه های پیشگیری و درمان

سیگار و ترک آن

سودمندی های ترک سیگار