بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

زایشگاه

زایشگاه

بخش زایشگاه در طبقه اول بیمارستان اروند واقع شده است و دارای 5 اتاق است که شامل یک اتاق سه تخته لیبر، یک اتاق پره اکلامپسی ، یک اتاق زایمان فیزیولوژیک، یک اتاق زایمان، یک اتاق معاینه و یک کلاس آموزشی با تجهیزات کامل می باشد .

اتاق زایمان فیزیولوژیک دارای جکوزی ، تخت زایمان معمولی و سیستم پخش موسیقی ، دستگاه بخور و وارمر نوزاد می باشد که با فراهم اوردن فضایی راحت و ایمن امکان زایمان راحت را فراهم می آورد.