بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل بیمارستان اروند شامل جراحی های تخصصی و فوق تخصصی ذیل می باشد
اتاق عمل عمومی،
 ENT ، اورولوژی ، مغز و اعصاب، چشم ، جراحی پلاستیک، و ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی اطفال، جراحی لاپاراسکوپیک، جراحی های چاقی مفرط، جراحی پیوند قرنیه، جراحی پیوند مفاصل، کاشت حلزون شنوایی

تلفن داخلی: 237 - 236