بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

هزینه های جراحی

هزینه های جراحی

تعرفه ها: (تمام هزینه ها به ریال می باشد)

در بخش گردشگر سلامت به مبالغ پایین 20% اضافه میگردد

یک تخته دو تخته عمومی NICU نوزاد سالم همراه CCU ICU
9,624,000 7,485,000 5,346,000 19,245,000 5,346,000 1,000,000 12,296,000 19,396,000

 

پرطرفدارترین ها

دسته بندی ها
آخرین مطالب