بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

گوارش

گوارش

واحد آندوسکوپی و کلونوسکوپی بیمارستان اروند، واقع در درمانگاه بیمارستان (طبقه اول - ضلع غربی) می باشد.
تلفن داخلی جهت نوبت دهی: 318

خانم دکتر النا لک: سه شنبه ها ساعت 13:00

 

پرطرفدارترین ها

دسته بندی ها
آخرین مطالب