بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

محبوبه قادر پناه

محبوبه قادر پناه

محبوبه قادر پناه

شماره نظام پزشکی : 22357

کیانپارس، خیابان پنجم شرقی، مجتمع پزشکی ایران مهر، طبقه اول

محبوبه قادر پناه

متخصص و جراح چشم
(لنز ، لیزر ، فیکو ، استرابیسم)

متخصص چشم در سال 1370


مطب۱: کیانپارس، خیابان پنجم شرقی، مجتمع پزشکی ایران مهر

مطب۱: عصر روزهای زوج

 

مطب۲: خیابان علم الهدی، بین نادری و کافی، مجتمع پزشکی مروارید

مطب۲: صبح روزهای زوج