بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

سید عبدالحسین معصومی

سید عبدالحسین معصومی

سید عبدالحسین معصومی

شماره نظام پزشکی : 17688

خوزستان - اهواز - کیانپارس - فلکه دوم - خیابان چمران - نبش اسفند شرقی - مجتمع پزشکی مهر آذین

سید عبدالحسین معصومی

متخصص گوش و حلق و بینی از دانشگاه اهواز سال 1362