بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

محمد فکور (رئیس هیئت مدیره)

محمد فکور (رئیس هیئت مدیره)

محمد فکور (رئیس هیئت مدیره)

شماره نظام پزشکی : 26059

خوزستان - اهواز - خیابان نادری - پارکینگ کارون - مجتمع خاتم الانبیاء - طبقه همکف

محمد فکور (رئیس هیئت مدیره)

متخصص ارتوپد از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1366

ریاست بیمارستان سینا در سال 1370

ریاست بیمارستان امام خمینی از سال 71 تا 78

ریاست بیمارستان گلستان از سال 78 تا 81

معاونت درمان و دارو و غذا در دانشگاه جندی شاپور اهواز از سال 81 تا 83

معاونت پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز از سال 83 تا 84

مدیر ارزشیابی اساتید دانشگاه از سال 84 تا 88

مسئول واحد بین الملل اروند از سال 87 تا 90

مدیر گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی از سال 1389 تاکنون

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اهواز از سال 1391 تاکنون

ریاست هیئت مدیره بیمارستان اروند تاکنون

استاد تمام ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چاپ بیش از 80 مقاله فارسی و لاتین در ژورنال های بین الملی

تالیف کتاب "اورژانس های ارتوپدی برای دانشجویان پزشکی"

تالیف کتاب "بیهوشی و بلوک های عصبی در جراحی های ارتوپدی"