بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

غلامرضا خاتمی نیا (عضو هیئت مدیره)

غلامرضا خاتمی نیا (عضو هیئت مدیره)

غلامرضا خاتمی نیا (عضو هیئت مدیره)

شماره نظام پزشکی : 26221

خیابان نادری - خیابان کتانباف

غلامرضا خاتمی نیا (عضو هیئت مدیره)

  • متخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1369
  • فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و مجاری اشکی
  • فوق تخصص جراحی استرابیسم