بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

سید صدرالدین عادل

سید صدرالدین عادل

سید صدرالدین عادل

شماره نظام پزشکی : 30431

خوزستان - اهواز - کیانپارس - خیایان 11 غربی - فاز 1 - ساختمان نور - طبقه سوم

سید صدرالدین عادل

متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1375