بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

گرامیداشت روز پرستار

گرامیداشت روز پرستار

گرامیداشت روز پرستار

با حضور پرستاران و مسئولین محترم بیمارستان، مراسم گرامیداشت روز پرستار برگزار گردید

در این گردهمایی که با سخنان رئیس هیئت مدیره جناب آقای دکتر فکور، مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر رئیسیان همراه بود، از پرستاران و مسئولین بخش ها قدردانی گردید.

مطالب مرتبط

دسته بندی ها
آخرین مطالب