بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

امین بحرینی

امین بحرینی

امین بحرینی

شماره نظام پزشکی : 93503

خوزستان - اهواز - کیانپارس - خیابان اسفند شرقی - ساختمان اسفند

امین بحرینی

جراح عمومی

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کبد

متخصص جراحی پانکراس

متخصص جراحی مجاری صفراوی

متخصص پیوند کلیه و کبد