بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

افتخارات

افتخارات

- دارای گواهینامه اعتباربخشی ملی درجه یک

**********

- دارای گواهینامه پذیرش بیماران بین الملل (IPD)

**********

- دارای گواهینامه دوستدار کودک

  • **********
  • - دارای گواهینامه هموویژلانس
  • **********
  • - دارای گواهینامه سپاس
  •