بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

برنامه کلینیک ها

برنامه کلینیک ها

همواره شما میتوانید با شماره مستقیم 06132933401 با درمانگاه تماس حاصل فرمایید

ارتوپدی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
دکتر صدری وزیری 16:00 تا 18:00
یکشنبه
دکتر مقتدایی منش 8:00 تا 11:00
دکتر شهنام موسوی 11:30 تا 13:00
دکتر صدری وزیری 16:00 تا 18:00
دوشنبه
دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
دکتر مهدی نسب 17:00 تا 20:00
سه شنبه دکتر علوی نژاد 9:00 تا 11:30
چهارشنبه دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
پنجشنبه دکتر مهدی نسب 12:00 تا 14:00

**********

زنان و زایمان:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
خانم دکتر دهقان 9:00
یکشنبه - -
دوشنبه
- -
سه شنبه
خانم دکتر دهقان 9:00
چهارشنبه
- -
پنجشنبه
- -

**********

کلیه و مجاری ادراری:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
دکتر محمدعلی حسینی 12:00 تا 14:00
دکتر محمدعلی حسینی 17:00 تا 20:00
یکشنبه
دکتر محمدعلی حسینی 10:00 تا 12:00
دکتر محمدعلی حسینی 17:00 تا 20:00
دوشنبه
دکتر قائدی زاده 10:00 تا 12:00
سه شنبه
دکتر قائدی زاده 10:00 تا 13:00
دکتر محمدعلی حسینی 17:00 تا 20:00
چهارشنبه
دکتر محمدعلی حسینی 12:00 تا 14:00
دکتر محمدعلی حسینی 17:00 تا 20:00
پنجشنبه - -

**********

داخلی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
یکشنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
دوشنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
سه شنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
چهارشنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
پنجشنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00

**********

جراح عمومی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
دکتر جهانشاهی (فوق تخصص ریه) 12:00 تا 14:00
یکشنبه - -
دوشنبه دکتر جهانشاهی (فوق تخصص ریه) 12:00 تا 14:00
سه شنبه دکتر مشهدی زاده 11:00 تا 13:00
چهارشنبه - -
پنجشنبه
- -

**********

چشم پزشکی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر کثیری 11:00 تا 13:00
یکشنبه دکتر کثیری 11:00 تا 13:00
دوشنبه دکتر آلبوکرد 16:00 تا 20:00
سه شنبه دکتر کثیری 11:00 تا 13:00
چهارشنبه دکتر کثیری 11:00 تا 13:00
پنجشنبه - -

**********

گوش و حلق و بینی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه دکتر آباب زاده 11:00 تا 13:00
سه شنبه - -
چهارشنبه دکتر آباب زاده 11:00 تا 13:00
پنجشنبه - -

**********

فوق تخصص غدد:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه - -
سه شنبه دکتر شیرین پور 15:00 تا 18:00
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

گوارش (آندوسکوپی، کلونوسکوپی):

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه - -
سه شنبه خانم دکتر النا لک 13:00
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه دکتر جعفر زاده 11:00 تا 12:00
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -
جمعه دکتر جعفر زاده 11:00 تا 12:00

**********

کارشناس تغذیه:

روزهای هفته کارشناس ساعت
شنبه خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
یکشنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
دوشنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
سه شنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
چهارشنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
پنجشنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00

پرطرفدارترین ها

دسته بندی ها
آخرین مطالب