بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

معرفی پزشکان

معرفی پزشکان

مسعود زینالی

مسعود زینالی

شماره نظام پزشکی : 34961

بیشتر بدانید

سید صدرالدین عادل

سید صدرالدین عادل

شماره نظام پزشکی : 30431

بیشتر بدانید