بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

راهنمای بیمار

راهنمای بیمار

روند پذیرش تا ترخیص:

 • مراجعه به پذیرش
 • مراجعه به صندوق جهت واریز پیش پرداخت
 • مراجعه به پذیرش برای گرفتن مدارک و دستبند بیمار جهت بستری
 • مراجعه به بوفه (همکف) جهت گرفتن لباس بیمار
 • مراجعه به سالن ورودی بخش های بستری
 • بیمار در این مرحله قبل عمل تحت آزمایشات تکمیلی قرار میگیرد و بنا به دستور پزشک زمان عمل تعیین و به اتاق عمل ارجاع داده میشود.
 • بعد از عمل و ریکاوری بیمار بنا به تشخیص پزشک ، به بخش مربوطه ارجاع داده میشود
 • دستور ترخیص بنا به دستور پزشک معالج
 • ارجاع پرونده به واحد حسابداری
 • مراجعه به صندوق (واحد ترخیص) برای تصویه حساب و گرفتن برگه ترخیص بیمار
 • مراجعه به بخش مورد نظر و ترخیص بیمار

 

 

(( راهنمای طبقات ))

همکف

اورژانس ، داروخانه ، سالن تصویربرداری ، پذیرش ، صندوق

 

طبقه اول

ضلع شرقی: زایشگاه ، بخش مادران ، بخش NICU ، کارگزینی

ضلع غربی: درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی ، آندوسکوپی و کلونوسکوپی ، آنکولوژی (خون و سرطان) ، اکو و تست ورزش

 

طبقه دوم

ضلع شرقی: بخش بستری زنان ، مدیریت داخلی ، کارپردازی

ضلع غربی: بخش سنگ شکن و یورودینامیک

 

طبقه سوم

ضلع شرقی: بخش بستری مردان ، مدیریت پرستاری ، سالن کنفرانس ، واحد اعتباربخشی ، واحد آموزش

ضلع غربی: آزمایشگاه ، واحد مدارک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت ، حسابداری ، مدیریت مالی

 

طبقه چهارم

ضلع شرقی: اتاق عمل ، بخش ICU

 

طبقه پنجم

ضلع شرقی: بخش CCU ، واحد رسیدگی به شکایات ، کارشناس های بهداشت

پرطرفدارترین ها

دسته بندی ها
آخرین مطالب