بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

اسماعیل مشهدی زاده

اسماعیل مشهدی زاده

اسماعیل مشهدی زاده

شماره نظام پزشکی : 24693

خوزستان - اهواز - کیانپارس - خیابان اسفند شرقی - جنب داروخانه دکتر جهانشاهی - طبقه سوم (روزهای زوج)

اسماعیل مشهدی زاده

متخصص جراحی عمومی