بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

مسعود زینالی (عضو هیئت مدیره)

مسعود زینالی (عضو هیئت مدیره)

مسعود زینالی (عضو هیئت مدیره)

شماره نظام پزشکی : 34961

خوزستان - اهواز - خیابان اسفند شرقی - مجتمع اسفند - طبقه اول

مسعود زینالی (عضو هیئت مدیره)

متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات، دیسک کمر، دیسک گردن