بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

اباذر پارسی

اباذر پارسی

اباذر پارسی

شماره نظام پزشکی : 100031

اهواز نادری.خیابان حافظ.روبرو پارکینگ کارون.کلینیک جهاد دانشگاهی

اباذر پارسی

متخصص بیماریهای داخلی

فوق تخصص گوارش، کبد، اندوسکوپی