بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

کاروان اعزامی پزشکان و پیراپزشکان به مناطق سیل زده هویزه

کاروان اعزامی پزشکان و پیراپزشکان به مناطق سیل زده هویزه

کاروان اعزامی پزشکان و پیراپزشکان به مناطق سیل زده هویزه

با پیگیری های تیم مدیریت بیمارستان، کاروان اعزامی پزشکان و پیراپزشکان بیمارستان اروند به جهت خدمت رسانی به سوی مناطق سیل زده شهرستان هویزه اعزام گردید.

مطالب مرتبط

دسته بندی ها
آخرین مطالب