بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

افتتاح سالن اجتماعات، انبارهای مجهز و بخش های جدید اداری...

افتتاح سالن اجتماعات، انبارهای مجهز و بخش های جدید اداری...

افتتاح سالن اجتماعات، انبارهای مجهز و بخش های جدید اداری...

توسعه و پیشرفت فیزیکی و درمانی بیمارستان به بهبود خدمت رسانی به جامعه منجر می شود.

با تلاش و پیگیری های تیم مدیریت بیمارستان، توانستیم سالن اجتماعات و انبارهای مجهز و بخش های اداری جدید را با حضور رئیس هیئت مدیره جناب آقای دکتر محمد فکور، مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر رئیسیان، افتتاح کنیم.

همچنین در ادامه، از مترون قدیم بیمارستان سرکار خانم حاجت زاده به پاس زحمات و تلاش های ایشان تقدیر و قدردانی شد و سرکار خانم نقیب زاده به عنوان مترون جدید بیمارستان معرفی گردید.

 

مطالب مرتبط

دسته بندی ها
آخرین مطالب