بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

آرتروسکوپی چیست؟

آرتروسکوپی چیست؟

آرتروسکوپی چیست؟

آرتروسکوپی چيست و در چه مواردی از آن استفاده ميشود؟

آرتروسکوپی يک وسيله جراحی است که پزشک متخصص ارتوپدی از آن برای ديدن داخل مفصل به جهت تشخيص يا درمان بيماری استفاده ميکند. کلمه آرتروسکوپی به معنای ديدن داخل مفصل است. با استفاده از آرتروسکوپ ميتوان پارگی ليگامان ها رادر شانه و زانو درمان کرد. ميتوان غضروف آسيب ديده در شانه يا زانو و منيسک آسيب ديده در زانورا ترميم يا خارج کرد.

آرتروسکوپی در شش مفصل بيشتر انجام ميشود که عبارتند از زانو، شانه، آرنج، مفصل ران، مچ دست و مچ پا.

قبل از عمل :

معمولا درمان آرتروسکوپی بصورت يک جراحی سرپايی است به اين منظور که بيمار مدت کوتاهی معمولا چند ساعت قبل از جراحی در بيمارستان بستری شده و بعد از آرتروسکوپی ميتواند در همان روز از بيمارستان مرخص شود. مانند هر عمل جراحی ديگر بيمار بايد به توسط متخصص بيهوشی تحت بيهوشی عمومی يا بيحس کمری يا بندرت بيحسی محلی قرار بگيرد. پس بايد قبل از شروع عمل بيمار حداقل بمدت هشت ساعت چيزی نخورده و نياشاميده باشد ممکن است کل آرتروسکوپی چيزی حدود نيم تا يک ساعت وقت ببرد.

عوارض آرتروسکوپی چيست ؟

زمان استفاده از اتومبيل و رانندگی را هم پزشک معالج با در نظر گرفتن متغيير هايی مثل نوع بيماری زانو، شدت درد بيمار، نوععوارض آرتروسکوپی زياد نيست ولی مانند هرجراحی ديگر احتمال عفونت، التهاب وريدها،تورم و خونريزی زياد، آسيب و عروق يا اعصاب وجود دارد. احتمال عارضه در آرتروسکوپی اگربه درستی انجام شود کمتر از يک درصد است.

آرتروسکوپی چه مزايايی دارد ؟

درمان با آرتروسکوپ در بعضی بيماری ها مي تواند موجب ساده شدن عمل جراحی، درد کمتربيمار بعد از جراحی و دوران نقاهت کوتاهترميشود. بيمار معمولا همان روز يا روز بعد ازجراحی ميتواند از بيمارستان مرخص شود. خيلی از اوقات بيمار ميتوان بعد از چند روز به سرکارش برگردد.

 

مراقبت بعد از ارتروسکوپی زانو :

بايد زانو را تا چند روز بعد از جراحی بالاتر از سطح قلب قرار داد پس بيمار بايد دراز کشيده و اندام تحتانی را بالا نگه دارد. استفاده از يخ برای سرد کردن زانو می تواند مفيد باشد. اطراف زانو پانسمان شده است و پزشک زمان تعويض پانسمان و اينکه بيمار چه موقع می توانددوش بگيرد را تعيين می کند. بعد از چند روز پزشک ارتوپد بيمار را مجدداً ويزيت کرده و زانو را معاينه می کند. بيماران اغلب بعد از آرتروسکوپی بايد تا مدتی ازعصای زير بغل استفاده کنند. مدت و نحوه استفاده راپزشک معالج تعيين می کند.

داروهای استفاده شده توسط بيمار، توانايی بيمار در کنترل زانوو اينکه اتومبيل از دنده اتوماتيک استفاده می کند يا خير تعيين می کند. معمولا بيماران می توانند بعد از يک تا سه هفته رانندگی کنند. از داروهايی برای کاهش درد بعد از عمل استفاده می شود و ممکن است داروهايی برای کاهش احتمال لخته شدن خون برای بيمار تجويز شود. يکی از مهمترين قسمت های بازپروری بعد از آرتروسکوپی تقويت عضلات اطراف زانو و بدست آوردن دامنه حرکات زانو است که با انجام نرمش های بخصوصی بايد زير نظر فيزيوتراپ انجام شود.

عوارض آرتروسکوپی زانو :

آتروسکوپی مانند هر عمل جراحی ديگر ممکن است با عوارضی همراه باشد مثل عفونت يا لخته شدن خون در ساق يا جمع شدن خون در زانو. در صورت بروز علائم زير بايد بيمار به پزشک معالج مراجعه کند : تب، لرز، قرمزی يا گرمای دائم در اطراف زانو، افزايش شدت درد زانو، تورم زياد زانو وايجاد درد يا تورم در عضلات پشت ساق

انجام ورزش بعد از عمل ارتروسکوپی زانو :

انجام نرمش های خاص برای زانو بعد از انجام آرتروسکوپی لازمه بدست آوردن يک نتيجه خوب   است. اين نرمش ها را می توان روزی  3-2 بار و هر بار 30-20 دقيقه در منزل انجام داد. اگر بعد از  انجام  دادن هر کدام از نرمش ها درد و تورم در زانو ايجاد شود بايد آن نرمش را موقتا قطع کرده و از استراحت، سرما، بستن زانو با باند کشی و بالا نگه داشتن زانو برای کاهش درد استفاده کرد هر نرمش را ده بار انجام دهيد .

 

تقويت کننده عضلات خم کننده زانو (همسترينگ )

در اين تمرين حالت بايد حفظ شود(هيزو متريک ، استاتيک ) زانو نبايد تکان بخورد.

روی زمين نشسته و يا دراز بکشيد ، پا ها زاويه داشته باشند، تقريبا 10 د رجه دو زانو خم شده باشد. حالا پاشنه ها را به زمين فشار داده و عضلات پشت ران را منقبض کنيد.  اين انقباض را 5 ثانيه نگه داشته  سپس شل کنيد .تمرين را 10 بار تکرار کنيد

تقويت عضلات راست کننده زان (چهار سر ران )

بر روی شکم خوابيده ، زير قوزک پای عمل شده ، حوله ای گرد کرده بگذاريد . حال قوزک را به حوله

فشار دهيد . پايتان تا حدًامکان کشيده باشد.

حالت را 5 ثانيه نگه داريد. سپس عضلات را شل کرده و تمرين را 10 بار تکرارکنيد.

 

توصیه های پس از آرتروسکوپی شانه : 

1-حتما به طورمنظم طبق دستور پزشک خود از مسکن مناسب استفاده نمایید .

2- سوراخهای جراحی آرتروسکوپی شانه حدود 5 میلیمتر بوده و نیازی به تعویض پانسمان ندارند  .

3- آویز گردن خود را به هیچ وجه بدون هماهنگی با جراح خود باز نکنید ، کارهای شخصی خود را با یک دست و بدون باز کردن آویز انجام دهید .

4- مراجعه شما به پزشک باید طبق برنامه باشد تا حرکات و نرمشها و فیزیوتراپی شما به موقع انجام شود. فیزیوتراپی به موقع (نه زودتر ونه دیرتر از زمان مورد نظر جراح ) تکمیل کننده جراحی و موفقیت آن می باشد .

5- پیشرفت شماباید با ارتباط مناسب جراح و فیزیوتراپ ارزیابی شود .

 6-سی دی فیلم جراحی آرتروسکوپی خود را از جراح خود دریافت کنید و آن را به خوبی نگه داری کنید .مشخصات  شما در فیلم موجود است تا با فیلم بیمار دیگر اشتباه نشود.

مطالب مرتبط

دسته بندی ها
آخرین مطالب