بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

لیلا هرمزی

لیلا هرمزی

لیلا هرمزی

شماره نظام پزشکی : 93678

زیتون کارمندی - خیابان هدایت - بین زیتون و زمزم ، پذیرش: شنبه تا سه شنبه (صبح) و روزهای زوج (عصر) تلفن:34436424 کیانپارس - خیابان پهلوان شرقی - مجتمع ایران زمین - طبقه سوم ، پذیرش: یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر تلفن: 20-33361219

لیلا هرمزی

متخصص زنان و زایمان ونازایی